Prøver og karakterer

Karakterer

En naturlig del af skolegangen og vores hverdag er også karakterer og prøver. Vi har fokus på meget andet end karakterer og prøver, men det er også vigtigt, at eleverne forstår, hvordan 10. klasse afsluttes, hvilket den gør med prøver. Derudover er det en væsentlig forberedelse til gymnasiale uddannelser, hvor karaktergennemsnittet har direkte indflydelse på hvilken videregående uddannelse, man kan vælge.

Vi giver karakterer 3 gange om året; i november, marts, og juni.

Karaktererne for skoleåret 2015/16 kan ses via uddannelsesstatistik.dk. Her kan du vælge mellem dansk, matematik eller alle bundne prøvefag. Derefter skal du vælge kommune (Syddjurs) og så klikke anvend.

Termins- og årsprøver

Hvert år til december aflægger vores 10. årgang skriftlige terminsprøver. Prøverne svarer til 10. klasses skriftlige afgangsprøver. Det gør de for at være forberedte til afgangsprøven med den nyeste prøveforhold. Derudover har deres lærere et helt præcist grundlag for at vurdere og vejlede eleverne.

Folkeskolens afgangsprøver

Vi følger folkeskolens afgangsprøver. Det vil sige at ved udgangen af 10. klasse går vores elever til prøve i:

  • skriftlig og mundtlig dansk,
  • skriftlig og mundtlig matematik,
  • skriftlig og mundtlig engelsk,
  • mundtlig fysik/kemi
  • Skriftlig og mundtlig tysk.
  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017