Priser/skolepenge

Alle priser er gældende for skoleåret 2018-2019

Venteliste

Når I udfylder ansøgningskema, bliver I automatisk optaget på venteliste. Elever optages umiddelbart i den rækkefølge, de er opført på skolens venteliste. Børn med søskende på skolen har dog fortrinsret. Det koster et engangsbeløb af 500 kr. at blive optaget på denne liste.

Indmeldelse

Ved indmeldelse på skolen betales to beløb, et indmeldelsesgebyr og et depositum. Depositum tilbagebetales efter endt skolegang med fradrag for eventuel manglende bogaflevering eller forvoldt skade. Depositum bliver ikke tilbagebetalt, hvis eleven stopper midt i skoleåret, eller hvis eleven ikke starter på skolen.

KlassetrinIndmeldelsesgebyrDepositumI alt
7.-9. klasse1500 kr.3000 kr.4500 kr.
10. klasse1550 kr.3100 kr.4650 kr.

Cambridge-elever (7.-9. klasse)

Hvis man ønsker, at eleven skal modtage Cambridgeundervisning i engelsk og tysk (man kan ikke kun vælge et fag), skal der betales et engangsbeløb på 1300 kr. Dette dækker administration, prøveafholdelse og Cambridge-certifikat. Cambridgeundervisningen forløber over alle tre år.

Månedlig udgift

Den månedlige udgift består af skolepenge og et ekskursionsgebyr. Der gives søskenderabat på skolepengene, 25 % på 2. barn og 50 % på hvert følgende barn.

KlassetrinSkolepengeEkskursionsgebyrI alt
7. klasse1500 kr.130 kr.1630 kr.
8. klasse1500 kr.165 kr.1665 kr.
9. klasse1500 kr.165 kr.1665 kr.
10. klasse1550 kr.220 kr.1770 kr.

Man betaler månedsvis forud i 12 måneder fra august til og med juli.

Skolen udleverer alle skolebøger. Der er adgang til elektroniske ordbøger og undervisningsmaterialer.

 

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017