Cambridge International School

– En mulighed for alle elever på Rønde Privatskole

Rønde Privatskole er Cambridge International School, hvilket betyder, at vi kan tilbyde alle elever, som er både sprogligt interesserede og energiske, en ekstra udfordring.

Den ekstra udfordring skal forstås således: Alle elever på Rønde Privatskole bliver udfordret i fagene. Cambridge er et spørgsmål om en ekstra drejning af indholdet, som giver endnu flere muligheder for at vise, hvad man rent faktisk kan. Rønde Privatskole har forhøjet timetal i både tysk og engelsk, og forberedelsen til Cambridge prøverne er derfor en del af den normale engelsk og tysk undervisning.

Målet med undervisningen er, at eleven udvider sit ordforråd kraftigt og øver sig i at tale henholdsvis tysk og engelsk – at eleven træner sin forståelse af talt engelsk og tysk – lærer, hvordan man finder informationer i aviser, køreplaner, brugsanvisninger og lignende – lærer at overskue en avisartikel og andre relevante tekster – samt lærer at skrive forskelligt afhængigt af modtageren, eksempelvis i et formelt og et uformelt brev.

I Cambridge-undervisningen skal undervisningsmaterialer være autentiske. Eleverne arbejder blandt andet med tekster, video- og lydbånd fra den virkelige verden, altså materialer, som ikke er lavet til undervisningsbrug.

Cambridge-prøven i 9.klasse består af 3 dele; en samtale, en lytteøvelse, og en skriftlig prøve. Alle tre dele bliver sendt til Cambridge International Examinations i England og bliver dér bedømt til én samlet karakter.

Efter 9. klasses afslutning vil eleven i oktober-november modtage certifikatet (prøvebeviset) fra University of Cambridge.

Praktiske oplysninger:

  • Cambridge er et tilbud for skolens elever, og altså valgfrit. Mange af skolens elever har glæde af den ekstra udfordring og det ekstra faglige løft Cambridge giver.
  • Hvis eleven tilmeldes Cambridge-undervisningen, skal der betales et gebyr på 1.300 kr., som er det beløb University of Cambridge skal modtage for at rette prøverne samt administration af disse. Beløbet betales ved tilmeldingen før 7. klasses start og dækker alle tre skoleår.
  • Vi skal følge eksamensplanlægningen fra Cambridge i England, som ikke tager højde for særlige danske skolefridage, eksempelvis Kr. Himmelfartsferien (torsdag-fredag) og St. Bededag.
  • Der er to niveauer i selve prøverne ved afslutningen i 9. klasse. De hedder Core eller Extended, og skolen indstiller den enkelte elev efter vurdering af niveau. Det er dog forældre og elevens beslutning, hvilken prøve der tages.

 

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017