Vedtægter og målsætning

Skolens vedtægter kan læses her.

Rønde Privatskoles målsætning er:

At være en gymnasieforberedende, bogligt orienteret og ambitiøs skole med et højt fagligt niveau. Her møder eleven andre skoleinteresserede elever. Vi stiller krav til vores elever, og vi forventer en indsats og et engagement ud fra elevens forudsætninger.

At sætte fokus på den enkelte elevs sociale og faglige trivsel. Eleven bliver set og hørt på Rønde Privatskole, og hverdagen er præget af tryghed, omsorg og konsekvens. Skolen griber hurtigt og aktivt ind, hvis en elev har problemer, og ledelse og lærere er aktive medspillere i at sikre elevens trivsel på skolen.

At eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Eleverne skal møde holdninger og værdier, der har sit udgangspunkt i den kristne, danske kultur, og skolen er kendetegnet ved et frisind og en åbenhed, der også giver plads til elever med en anden baggrund og livsholdning end den kristne. Vi lægger vægt på, at eleven skal møde et miljø, hvor den personlige kontakt er i centrum, og hvor en respektfuld omgangstone er normen. Som elev på Rønde Privatskole er man et navn og ikke et nummer.

At skolens liv og aktiviteter ikke slutter, når timerne er forbi. Skolen skal være et rum for faglige og sociale fællesskaber.

At eleverne skal møde engagerede lærere med solide faglige og pædagogiske kvalifikationer. Vi lægger stor vægt på ansættelse og fastholdelse af erfarne og højt kvalificerede lærere. Skolens lærergruppe har en bred uddannelsesmæssig baggrund, og gennem udbredt kursusaktivitet vedligeholdes og udvikles lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer.

At vedligeholde og udvikle det tætte skole-hjem-samarbejde. Forældrene har mulighed for at følge med i elevens hverdag via SkoleIntra og inddrages i beslutningsprocesser gennem klasserådene, hvor bl.a. sociale aktiviteter og aktiviteter i forbindelse med udvekslingsaftaler planlægges. Forældrenes aktive medvirken og engagement i elevens skolegang er et nødvendigt og værdifuldt bidrag til skolen.

At være en moderne skole der står ved sin historie og sine rødder. Vi ønsker, at eleverne skal møde en skole, der er forankret i både historien og nutiden. Skolens traditioner føres videre både i hverdagen – f.eks. i form af morgensamling – og i forbindelse med højtiderne. Samtidig lægger vi vægt på, at skolen udvikler sig både holdnings- og værdimæssigt og i forhold til de fysiske rammer. Skolen har et moderne undervisningsmiljø, hvor anvendelse af IT spiller en central rolle.

At være en skole som er lokalt og nationalt forankret med et tydeligt blik for værdien af et internationalt udsyn og perspektiv. Dette kommer til udtryk både i form af studierejser og samarbejde med venskabsskoler i Europa.

At udnytte sin placering tæt på både storbyen Århus og på et af Danmarks smukkeste naturområder ved Mols Bjerge og Kalø Vig. Skolens placering rummer mange muligheder for storby- og naturoplevelser – både i forbindelse med undervisningen og i fritiden.

At spille en aktiv rolle i det lokale uddannelsesmiljø i lokalområdet. Rønde er en by med mange uddannelsesinstitutioner, og via konkrete samarbejdsprojekter vil skolen vedligeholde og udvikle samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017