Personale og bestyrelse

Her kan du læse om skolens ledelse og adminstration. Skolens ledelse udstikker kursen og sørger for at vi arbejder for at opfylde vores centrale målsætning: at lave en god skole for flittige elever.

Vores administrative personale sørger for at alt fungerer og er altid behjælpelige uanset om det er elever, forældre eller lærere, der har brug for hjælp.

Esben Jacobi Broni Jensen #

Skoleleder

Esben kan kontaktes på ej@roende-privatskole.dk

Kristoffer Simonsen

Kristoffer Simonsen #

Viceskoleleder

Kristoffer kan kontaktes på kr@roende-privatskole.dk

Sascha Kjær Støckel

Sascha Kjær Støckel #

Afdelingsleder

Sascha kan kontaktes på kontor@roende-privatskole.dk

Haissam Mohamad

Haissam Mohamad #

IT-administrator

Ulla Bach

Ulla Bach #

Bogdepot-ansvarlig

Richard Vagn Knudsen

Richard Vagn Knudsen #

Pedel

Suhanthini Puwaneswaran

Suhanthini Puwaneswaran #

Rengøringsassistent

Jette Kjeldsen

Jette Kjeldsen #

Rengøringsassistent

Lærerne er sammen med eleverne skolens centrale personer. De står for den daglige undervisning, og kommer fra forskellige uddannelsesbaggrunde. Nogle er uddannede lærere, andre er faguddannede med meritlæreruddannelse, mens andre igen er universitetsuddannede. Men fælles for dem alle er, at de brænder for at inspirere, uddanne og danne unge mennesker.

Benny Schmidt Malmstrøm

Benny Schmidt Malmstrøm #

Lærer

Benny underviser i dansk, tysk og idræt.

Derudover er Benny koordinator på trekantturneringen.

Birgit Agertoft Gram

Birgit Agertoft Gram #

Lærer

Birgit underviser i dansk og tysk.

Birgit er desuden andvarlig for lærerbiblioteket og CFU-ansvarlig .

Casper Melbye Simonsen

Casper Melbye Simonsen #

Lærer

Casper underviser i matematik, fysik-kemi, biologi, geografi og idræt.

Elisabeth Søndergaard Erbs

Elisabeth Søndergaard Erbs #

Lærer

Elisabeth underviser i dansk, historie kristendom og idræt.

Finn Skaarup Jensen

Finn Skaarup Jensen #

Lærer (årsvikar)

Finn underviser i biologi, geografi, fysik-kemi, teknologiforståelse og matematik.

Helle Munch-Hansen #

Lærer

Helle underviser i dansk og engelsk.

Jane Bach Skiffard

Jane Bach Skiffard #

Lærer

Jane S. underviser i fysik-kemi, geografi, biologi, matematik og værktøjsfaget kend din computer.

Jane S. er desuden AKT-lærer og AMR på skolen.

Jane Østergaard Madsen

Jane Østergaard Madsen #

Lærer

Jane M. underviser i dansk og kristendom.

Jane er desuden læsevejleder og organiserer udveksling.

Jens Bergen

Jens Bergen #

Lærer

Jens underviser i dansk, engelsk, idræt, samfundsfag og værktøjsfaget udeliv.

Jens er desuden ansvarlig for skolefodbold og Trekantturnering.

 

Kim Togsverd Hansen #

Lærer

Kim underviser i Matematik, Historie, Kristendom, Samfundsfag og Musik

Maiken Busch Sørensen

Maiken Busch Sørensen #

Lærer (orlov)

Maiken underviser i matematik, fysik-kemi, biologi og geografi.

Marie-Louise Jakobsen

Marie-Louise Jakobsen #

Lærer

Marie-Louise underviser i dansk, kristendom og værktøjsfaget billedkunst.

Marie Louise er desuden ansvarlig for elevrådet og kulturlivet.

Morten Nymark Brøndlund

Morten Nymark Brøndlund #

Lærer

Morten underviser i fysik-kemi, biologi, geografi, musik og værktøjsfaget udeliv.

Herudover er Morten ansvarlig for skolens morgensamling og skolefest.

Pia Lill Eriksen

Pia Lill Eriksen #

Lærer

Pia E. underviser i matematik og samfundsfag.

Pia er medansvarlig for den årlige idrætsdag og Trekantturneringen, dysten mellem de 3 Røndeskoler.

Rene Dyrmose #

Lærer

Rene underviser i Dansk, Engelsk, Tysk og Idræt

 

 

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens budget, målsætning, og at skolens vedtægter overholdes. Bestyrelsen på Rønde Privatskole sammensættes af personer fra dels forældrekredsen og dels skolekredsen. Syv personer vælges, hvoraf de fire kommer fra forældrekredsen, altså forældre til nuværende elever, og tre vælges fra skolekredsen, altså personer med tilknytning til skolen.

Funktionsperioden er to år.

Tommy Larsen

Tommy Larsen #

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen siden 2010, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Tommy kan kontaktes på tommy@revisorfirmaet.dk

Tommy Kobberøe

Tommy Kobberøe #

Næstformand

Medlem af bestyrelsen siden 2016, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Tommy kan kontaktes på tbkobberoe@gmail.com

Joan Sindberg

Joan Sindberg #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2018, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Joan kan kontaktes på sindberg_walther@yahoo.dk

Pernille Juul Laigaard

Pernille Juul Laigaard #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Pernille kan kontaktes på fplaigaard@hotmail.com

Gitte Nehlsen

Gitte Nehlsen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2016, forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Gitte kan kontaktes på gitte.nehlsen@gmail.com

Dorte Kristensen

Dorte Kristensen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Dorte kan kontaktes på rodskovdorte@gmail.com

Jo Abildgaard

Jo Abildgaard #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Jo kan kontaktes på uniq-huse@mail.dk

@ Rønde Privatskole - 2017