Personale og bestyrelse

Her kan du læse om skolens ledelse og adminstration. Skolens ledelse udstikker kursen og sørger for at vi arbejder for at opfylde vores centrale målsætning: at lave en god skole for flittige elever.

Vores administrative personale sørger for at alt fungerer og er altid behjælpelige uanset om det er elever, forældre eller lærere, der har brug for hjælp.

Tom Søndergaard

Tom Søndergaard #

Konstitueret skoleleder

Tom er konstitueret skoleleder med en lang erfaring som skoleleder på Rønde Privatskole. Tom kan kontaktes på ts@roende-privatskole.dk

Kristoffer Simonsen

Kristoffer Simonsen #

Konstitueret viceskoleleder

Kristoffer er bl.a. ansvarlig for prøveafholdelse og Cambridgeprøver.

 

Sascha Kjær Støckel

Sascha Kjær Støckel #

Skolesekretær

Haissam Mohamad

Haissam Mohamad #

IT-administrator

Ulla Bach

Ulla Bach #

Bogdepot-ansvarlig

Richard Vagn Knudsen

Richard Vagn Knudsen #

Pedel

Suhanthini Puwaneswaran

Suhanthini Puwaneswaran #

Rengøringsassistent

Jette Kjeldsen

Jette Kjeldsen #

Rengøringsassistent

Lærerne er sammen med eleverne skolens centrale personer. De står for den daglige undervisning, og kommer fra forskellige uddannelsesbaggrunde. Nogle er uddannede lærere, andre er faguddannede med meritlæreruddannelse, mens andre igen er universitetsuddannede. Men fælles for dem alle er, at de brænder for at inspirere, uddanne og danne unge mennesker.

Benny Schmidt Malmstrøm

Benny Schmidt Malmstrøm #

Lærer

Benny underviser i dansk, tysk, Cambridge-tysk, idræt og valgfagene filosofi og billedkunst.

Derudover er Benny koordinator på trekantturneringen.

Birgit Agertoft Gram

Birgit Agertoft Gram #

Lærer

Birgit underviser i 10. G i dansk og tysk og i Cambridge-tysk 7.-9. årgang).

Birgit er desuden CFU-ansvarlig og koordinator for morgensamling.

Casper Melbye Simonsen

Casper Melbye Simonsen #

Lærer

Casper underviser i matematik, fysik-kemi, geografi og idræt.

Casper underviser i 10. G

Elisabeth Søndergaard Erbs

Elisabeth Søndergaard Erbs #

Lærer (barselsorlov)

Elisabeth underviser i dansk, kristendom og idræt.

Finn Skaarup Jensen

Finn Skaarup Jensen #

Lærer

Finn er naturfagslærer og underviser i fysik og matematik i 10. G samt i valgfaget “Finurlige opfindelser – forsøg og eksperimenter”.

Jane Bach Skiffard

Jane Bach Skiffard #

Lærer

Jane S. underviser i fysik-kemi, geografi, biologi, historie, matematik og valgfaget astronomi.

Jane S. er også optaget af arbejdsmiljøet på skolen.

Jane Østergaard Madsen

Jane Østergaard Madsen #

Lærer

Jane M. underviser i dansk, kristendom og idræt. Jane er desuden læsevejleder og organiserer udveksling.

Jens Bergen

Jens Bergen #

Lærer

Jens underviser i dansk, engelsk, idræt, samfundsfag og valgfaget præsentationsteknik. Desuden er Jens en af de bærende kræfter bag flere af skolens arrangementer, fx skolefest og Trekantturnering.

Kristoffer Simonsen

Kristoffer Simonsen #

Lærer med administrative opgaver

Kristoffer underviser i matematik, samfundsfag, biologi, valgfag: e-sport, kodning, kend din pc.

Kristoffer varetager desuden diverse administrative opgaver.

Maiken Busch Sørensen

Maiken Busch Sørensen #

Lærer

Maiken underviser i matematik, fysik-kemi, biologi, geografi og valgfaget spansk.

Maiken er skolens juleentusiast.

Marie-Louise Jakobsen

Marie-Louise Jakobsen #

Lærer

Marie-Louise underviser i dansk, kristendom og valgfagene drama og billedkunst.

Marie Louise er desuden ansvarlig for elevrådet og organiserer udveksling.

Morten Nymark Brøndlund

Morten Nymark Brøndlund #

Lærer

Morten underviser i fysik-kemi, biologi, matematik, musik og valgfagene udeliv og design og byg.

Herudover er Morten med til at udvikle og afvikle skolens morgensamling og skolefest.

Morten Siig Henriksen

Morten Siig Henriksen #

Undervisningsassistent

Morten er undervisningsassistent i tysk i 10. G.

Pia Lill Eriksen

Pia Lill Eriksen #

Lærer

Pia E. underviser i matematik, samfundsfag og idræt.

Pia er medansvarlig for den årlige idrætsdag og trekantturneringen, dysten mellem de 3 Røndeskoler.

Pia Zinckernagel Sørensen

Pia Zinckernagel Sørensen #

Lærer (orlov)

Pia Z. underviser i dansk, engelsk, kristendom og Cambridge-engelsk.

Thomas Alsen Lauridsen

Thomas Alsen Lauridsen #

Lærer

Thomas underviser i dansk, historie og kristendom.

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens budget, målsætning, og at skolens vedtægter overholdes. Bestyrelsen på Rønde Privatskole sammensættes af personer fra dels forældrekredsen og dels skolekredsen. Syv personer vælges, hvoraf de fire kommer fra forældrekredsen, altså forældre til nuværende elever, og tre vælges fra skolekredsen, altså personer med tilknytning til skolen.

Funktionsperioden er to år.

Tommy Larsen

Tommy Larsen #

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen siden 2010, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Tommy kan kontaktes på tommy@revisorfirmaet.dk

Tommy Kobberøe

Tommy Kobberøe #

Næstformand

Medlem af bestyrelsen siden 2016, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Tommy kan kontaktes på tbkobberoe@gmail.com

Jens Norling Mathiassen

Jens Norling Mathiassen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014, tidligere forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Jens kan kontaktes på jens.norling-mathiassen@siemens.com

Pernille Juul Laigaard

Pernille Juul Laigaard #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen

Pernille kan kontaktes på fplaigaard@hotmail.com

Gitte Nehlsen

Gitte Nehlsen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2016, forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

Gitte kan kontaktes på gitte.nehlsen@gmail.com

Dorte Kristensen

Dorte Kristensen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Dorte kan kontaktes på rodskov@posrt10tele.dk

Jo Abildgaard

Jo Abildgaard #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

Jo kan kontaktes på uniq-huse@mail.dk

@ Rønde Privatskole - 2017