Personer

Her kan du læse om skolens ledelse og adminstration. Skolens ledelse udstikker kursen og sørger for at vi arbejder for at opfylde vores centrale målsætning: at lave en god skole for flittige elever.

Vores administrative personale sørger for at alt fungerer og er altid behjælpelige uanset om det er elever, forældre eller lærere, der har brug for hjælp.

Torben Dollerup Märcher

Torben Dollerup Märcher #

Skoleleder

Torben er skolens leder, som har stor erfaring både fra lærergerningen og fra ledelse af folke- og privatskoler. Torben kan kontaktes direkte på tm@roende-privatskole.dk.

Hanne Raun

Hanne Raun #

Viceskoleleder

Hanne er viceskoleleder med en pædagogisk profil hvor faglig udfordring, trivsel og samarbejde er i fokus. Underviser i geografi og værktøjsfag. Hanne kan kontaktes direkte på hr@roende-privatskole.dk.

Sascha Kjær Støckel

Sascha Kjær Støckel #

Skolesekretær
Kristoffer Simonsen

Kristoffer Simonsen #

Lærer med administrative opgaver
Haissam Mohamad

Haissam Mohamad #

IT-administrator
Ulla Bach

Ulla Bach #

Bogdepot-ansvarlig
Richard Vagn Knudsen

Richard Vagn Knudsen #

Pedel
Suhanthini Puwaneswaran

Suhanthini Puwaneswaran #

Rengøringsassistent
Jette Kjeldsen

Jette Kjeldsen #

Rengøringsassistent

Lærerne er sammen med eleverne skolens centrale personer. De står for den daglige undervisning, og kommer fra forskellige uddannelsesbaggrunde. Nogle er uddannede lærere, andre er faguddannede med meritlæreruddannelse, mens andre igen er universitetsuddannede. Men fælles for dem alle er, at de brænder for at inspirere, uddanne og danne unge mennesker.

Benny Schmidt Malmstrøm

Benny Schmidt Malmstrøm #

Lærer

Benny underviser i dansk, tysk, Cambridge-tysk, idræt .

Benny er mentor og medkoordinator på trekantturneringen.

Birgit Agertoft Gram

Birgit Agertoft Gram #

Lærer

Birgit underviser i dansk, tysk, Cambridge-tysk og valgfaget “Tidens temaer”.

Birgit er desuden CFU-ansvarlig og koordinator for morgensamling.

Casper Melbye Simonsen

Casper Melbye Simonsen #

Lærer

Casper underviser i matematik, fysik-kemi, geografi og idræt.

Elisabeth Søndergaard Erbs

Elisabeth Søndergaard Erbs #

Lærer (barselsorlov)

Elisabeth underviser i dansk, kristendom og idræt.

 

Jane Bach Skiffard

Jane Bach Skiffard #

Lærer

Jane S. underviser i fysik-kemi, geografi, biologi, historie, matematik og valgfaget astronomi.

Desuden er Jane Luciabrudskoordinator.

Jane Østergaard Madsen

Jane Østergaard Madsen #

Lærer

Jane M. underviser i dansk, kristendom og idræt. Jane er desuden læsevejleder.

Jens Bergen

Jens Bergen #

Lærer

Jens underviser i dansk, engelsk, idræt, samfundsfag og valgfaget præsentationsteknik. Desuden er Jens en af de bærende kræfter bag flere af skolens arrangementer, fx skolefest og Trekantturnering.

Jess Thaagaard Andreasen

Jess Thaagaard Andreasen #

Lærer

Jess underviser i dansk, engelsk og værktøjsfaget kend din pc og valgfagene skak og mediefag.

Jess er desuden ansvarlig for skolens kommunikationsopgaver.

Jette Roland

Jette Roland #

Lærer

Jette underviser i dansk, historie, engelsk og tysk.

Kristoffer Simonsen

Kristoffer Simonsen #

Lærer med administrative opgaver

Kristoffer underviser i matematik, samfundsfag, biologi, valgfag: e-sport, kodning, kend din pc.

Kristoffer er bl.a. ansvarlig for prøveafholdelse og Cambridgeprøver.

Maiken Busch Sørensen

Maiken Busch Sørensen #

Lærer

Maiken underviser i matematik, fysik-kemi, biologi og geografi.

Maiken er desuden mentor for nye medarbejdere og ansvarlig for naturfagsugen på 8 årgang. Maiken er skolens juleklipsentusiast og indkøber hertil.

Marie-Louise Jakobsen

Marie-Louise Jakobsen #

Lærer

Marie-Louise underviser i dansk, kristendom, drama og billedkunst.

Marie Louise er desuden ansvarlig for elevrådet.

Morten Nymark Brøndlund

Morten Nymark Brøndlund #

Lærer

Morten underviser i fysik-kemi, biologi, matematik og musik.

Ole Sloth Severinsen

Ole Sloth Severinsen #

Lærer (orlov)

Ole underviser i fysik-kemi, geografi, matematik og idræt.

Pia Lill Eriksen

Pia Lill Eriksen #

Lærer

Pia E. underviser i matematik, samfundsfag og idræt.

Pia er ansvarlig for den årlige idrætsdag og trekantturneringen, dysten mellem de 3 Røndeskoler.

Pia Zinckernagel Sørensen

Pia Zinckernagel Sørensen #

Lærer

Pia Z. underviser i dansk, engelsk, kristendom og Cambridge-engelsk.

Torsten Rahbek Pedersen

Torsten Rahbek Pedersen #

Lærer

Torsten underviser i dansk, engelsk, idræt og Cambridge-engelsk.

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens budget, målsætning, og at skolens vedtægter overholdes. Bestyrelsen på Rønde Privatskole sammensættes af personer fra dels forældrekredsen og dels skolekredsen. Syv personer vælges, hvoraf de fire kommer fra forældrekredsen, altså forældre til nuværende elever, og tre vælges fra skolekredsen, altså personer med tilknytning til skolen.

Funktionsperioden er to år.

Tommy Larsen

Tommy Larsen #

Fungerende formand

Medlem af bestyrelsen siden 2010, tidligere forælder på skolen, valgt af skolekredsen.

Ledig

Ledig #

Næstformand

Den nye næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne den 7. december 2016

Jens Norling Mathiassen

Jens Norling Mathiassen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014, tidligere forælder på skolen, valgt af skolekredsen.

Pernille Juul Laigaard

Pernille Juul Laigaard #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014, tidligere forælder på skolen, valgt af skolekredsen.

Mette Langholm

Mette Langholm #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2015, forælder 9.A, valgt af forældrekredsen.

Lene Søsted Sørensen

Lene Søsted Sørensen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2015, forælder i 9.A, valgt af forældrekredsen.

Tommy Beck Kobberøe

Tommy Beck Kobberøe #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2015, forælder i 9.B, valgt af forældrekredsen.

Gitte Jæger Nehlsen

Gitte Jæger Nehlsen #

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2016, forælder i 7.A, valgt af forældrekredsen.

@ Rønde Privatskole - 2017