Skolens historie

Timeline

1917
september 1

Skolens begyndelse

Skolens begyndelse
- Et toårigt kursusforløb til klassisk-sproglig studentereksamen bliver grundlagt på Rønde Højskole, men allerede i oktober samme år bliver Rønde Kursus grundlagt som en selvstændig skole med Kristen Herskind som forstander. Skolen har sit udspring i den indre-missionske skolebevægelse.
1918
september 2

Hovedbygning færdig

Den nuværende hovedbygning på. Kr. Herskinds Vej står færdig. Den huser nu gymnasieklasser, kontorer, kantine og studieområder.
1936
august 1

Forstanderskift

Johannes Mygind, svigersøn af Kresten Herskind, bliver medforstander indtil Kresten Herskinds død i 1946. Mygind overtager herefter som eneforstander - en titel der i 1960 ændres til rektor.
1937
august 1

Overbygning oprettes

Da de kommunale skoler på Mols og i Rønde ikke får overbygning før i begyndelsen af 1960’erne, oprettter skolen i 1937 en privat "mellemskoleafdeling", som ikke mindst kom til at fungere som den eneste overbygningsskole for områdets unge.
1969
august 1

Johannes Mygind stopper

I 1969 tog rektor Johannes Mygind sin afsked, og det blev faktisk et vendepunkt i skolens historie, idet de mennesker, som havde haft deres arbejde på skolen helt tilbage til dens første år, ikke længere havde deres daglige gang på skolen. Henning Ehlers Ohlsen blev valgt som ny rektor. Han valgte dog allerede forlade skolen med udgangen af skoleåret 1972/73.
1973
august 1

Poul Møller Petersen starter

Skolens nye rektor er Poul Møller Petersen, som sidder i stillingen frem til 2006 - 33 år.
1978
april 14

Realeksamen afskaffes

Der må tænkes nyt omkring denne skoleafdeling, som har været skolens tilbud til unge før gymnasiet. I en tid overvejer man muligheden for at oprette en efterskoleafdeling, men ideen blev opgivet.
august 1

Oprettelse af grundskole

Der sker der en radikal ændring af undervisningstilbuddet, idet realkurset bliver afløst af 8.-10. grundskoleklasser.
1989
oktober 24

Opgør med indre-mission

Båndene med indre-mission kappes. Nu hedder det som værdigrundlag i skolens vedtægter, at ”skolen drives på et folkekirkeligt grundlag". I 2010 ændres det til "at drive undervisning på et kristent, socialt idegrundlag".
1995
august 1

Tilføjelse af 7. klasse

I dette år tilføjer skolen en 7. klasse til grundskolen.
2010
oktober 1

Skolerne skilles

I dette år sker endnu en radikal ændring i skolens historie. Gymnasiet og grundskole adskilles. Gymnasiet bliver et offentligt gymnasium og grundskolens ændres til den private, selvejende instituation "Rønde Privatskole", som vi kender den i dag.
2015
april 1

Skolelederskift

Afdelingsleder for Rønde Gymnasiums Grundskole og skoleleder for den nye Rønde Privatskole, Tom Søndergaard, går efter 10 år som leder, på pension. Den nye skoleleder, Torben Märcher, starter 1. januar 2016.
2017
september 1

100 år!

Vi fejrer vores 100-års jubilæum sammen med gymnasiet. Det bliver et markeret år i skolens historie med mange aktiviteter, jubilæumsskrift og andet, der markerer den store begivenhed.
2018
august 1

Ny ledelse

Ny ledelse
Den 1. August 2018 tiltræder Esben Jacobi Broni Jensen som skoleleder og danner sammen med viceskoleleder Kristoffer Simonsen og sekretær Sascha Støckel Kjær den nye ledelse for Rønde Privatskole.

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017