Elev- og forældreråd

Elevråd

Hver klasse vælger to elevrepræsentanter, som mødes ca. hver anden måned med en lærer. Her diskuteres undervisningsforhold, skolens rammer og det sociale liv. Man kan give sin mening til kende og blive hørt.

Forældreråd

I alle klasserne vælges et forældreråd hvert år, som består af 3-5 forældre, som samarbejder med klasselæreren. Forældrerådet fungerer som et socialt bindeled mellem klassens forældre og lærere.

Eksempler på forældrerådets opgaver:

At planlægge og lave arrangementer af social karakter for klassen og forældrene såsom hyttetur, julekomsammen, biograftur, fællesspisning i forbindelse med skolefest.

Forældrerådet kan også oprette en klassekasse og beslutte i samråd med klasselæreren, hvad pengene skal bruges til.

At bakke op om at nye elever og deres forældre bliver informeret om de tiltag og arrangementer, der foregår i klassen.

Sammen med lærerne at sikre kontinuiteten i forældrerådene gennem de tre år, ved at ikke alle forlader rådet samtidigt.

Det er hensigtsmæssigt, at både lærere og forældre byder ind med emner, der er relevante at tage op til forældremøderne. Her kan medlemmerne af forældrerådet medtage input fra andre forældre.

Får medlemmer af forældrerådet henvendelser om personligt oplevede skolerelaterede problemstillinger, bør de henvise til lærerne.

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017