Prøver og karakterer

Karakterer

En naturlig del af skolegangen og vores hverdag er også karakterer og prøver. Vi har fokus på meget andet end karakterer og prøver, men det er også vigtigt, at eleverne forstår, hvordan 9. klasse afsluttes, hvilket den gør med prøver. Derudover er det en væsentlig forberedelse til gymnasiale uddannelser, hvor karaktergennemsnittet har direkte indflydelse på hvilken videregående uddannelse, man kan vælge.

Vi giver karakterer 2 gange om året i 7. klasse og 3 gange i 8.-10. klasse.

Skolens karakterer for skoleårene kan ses via uddannelsesstatistik.dk. Her kan du vælge mellem dansk, matematik eller alle bundne prøvefag. Derefter skal du vælge kommune (Syddjurs) og så klikke anvend.

Termins- og årsprøver

Hvert år til december aflægger vores 9. og 10. årgang skriftlige terminsprøver. Prøverne svarer til 9. og 10. klasses skriftlige afgangsprøver. Det gør de for at være forberedte til afgangsprøven med den nyeste prøveforhold. Derudover har deres lærere et helt præcist grundlag for at vurdere og vejlede eleverne.

Hvert år til juni aflægger vores 8. årgang årsprøve, som også svarer til 9. klasses afgangsprøver. Det betyder, at man allerede i slutningen af 8. klasse har en idé om, hvad der venter næste år.

Folkeskolens afgangsprøver

Vi følger folkeskolens afgangsprøver. Det vil sige at ved udgangen af 9. klasse, skal vores elever til prøve i:

Retskrivning,

læsning,

fri skriftlig dansk med adgang til internettet,

mundtlig dansk,

skriftlig matematik,

mundtlig engelsk,

mundtlig tværfaglig naturvidenskabelig prøve.

Derudover kommer elever til eén skriftlig eller mundtlig prøve mere fra den humanistiske fagrække (engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendom) OG eén skriftlig eller mundtlig prøve fra den naturvidenskabelige fagblok (matematik, idræt, biologi, geografi, fysik-kemi).

 

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017